Alerjik Hastalıklar

TEMİZLİK MADDELERİ

TEMİZLİK MADDELERİ

Erişkin başlangıçlı astım vakalarının % 10’ u temizlik maddeleri ile ilişkilidir. Temizlik maddeleri ile ilişkili ortaya çıkan astım bulgularına ait veriler son dönemde oldukça dikkat çekmektedir.

Tümünü Oku
ARI ALERJİSİNDE AŞI TEDAVİSİ

ARI ALERJİSİNDE AŞI TEDAVİSİ

Böcek sokmalarına karşı görülen alerjik reaksiyonlar sıkça görülen durumlardır. Bazen hayatı tehdit edebilecek ve dramatik olarak sonuçlanabilecek reaksiyonları da içermesi nedeniyle son derece ciddi sağlık problemlerinden birisidir.

Tümünü Oku
KATKI MADDELERE KARŞI ALERJİ

KATKI MADDELERE KARŞI ALERJİ

Gıda alerjileri toplumda son derece sık rastlanan durumlardır. Hastalar, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, ciltte kaşıntı, kabarıklık, kurdeşen ve hatta ölümcül anafilaksi reaksiyonları gibi gıda alerjisi ile ilgili olabilecek bir çok bulgu ile doktora başvurabilirler.

Tümünü Oku
ZOR ASTIM

ZOR ASTIM

Ağır alerjik astımlı hastalarla karşılaşma sıklığımızı gözden geçirdiğimizde yılda 15 civarında 8 hasta’nın bu şekilde tarafıma muayeneye geldiği görülmektedir.

Tümünü Oku
İLAÇ ALERJİSİ

İLAÇ ALERJİSİ

Hastalıkların tanı ve tedavileri için ard arda geliştirilen ilaçlarla birlikte bunlarla oluşan alerjik reaksiyonların da görülme sıklığında maalesef ki ciddi artışlar olmuştur.

Tümünü Oku
ALERJİK RİNİT KORUNMA

ALERJİK RİNİT KORUNMA

Alerjik rinitte tedavinin en önemli basamaklarından birini alerjenden korunma oluşturur. Korunma üçe ayrılır:

Tümünü Oku
ASTIM GELİŞİMİ VE SİGARA

ASTIM GELİŞİMİ VE SİGARA

Astım, hem özgül hem de kimyasal bir takım uyaranlara fazlaca verilen iltihabi yanıtla karakterize kronik bir hava yolu hastalığıdır.

Tümünü Oku
ALERJİK HASTALIKLARDA CİNSEL SORUNLAR: SORU VE CEVAPLAR

ALERJİK HASTALIKLARDA CİNSEL SORUNLAR: SORU VE CEVAPLAR

Pek çok hastalığın sonucu ya da belirtisi olarak da görülebilen cinsel fonksiyon bozukluklarının alerjik hastalıklarla ilişkisi nedir?

Tümünü Oku
İMMUNOLOJİK TANI VE TEDAVİ

İMMUNOLOJİK TANI VE TEDAVİ

Doğumsal bağışıklık (immün) eksiklikleri, ortaya çıkardığı yaşamla bağdaşmayan sorunlar nedeniyle yetişkin çağlara gelmeden çoğu vakayı maalesef kaybettiğimiz için yetişkinlerde nadirdir.

Tümünü Oku
ALERJİK HASTALIKLAR VE ADET

ALERJİK HASTALIKLAR VE ADET

Alerjik hastalıklar toplumda son derece sık görülen hastalıklar olup, giderek artan oranlarda ciddi problemlere neden olmaktadırlar. Özellikle astım gibi alerjik hastalıkların önemli bir ekonomik gidere de neden olduğu bilinmektedir. Genel toplum içindeastım kadınlarda erkeklere göre çok daha fazla görüldüğü bilinmektedir.

Tümünü Oku
ALERJİ VE OTOİMMÜNİTE

ALERJİ VE OTOİMMÜNİTE

İmmün sistem (bağışıklık sistemi) anormalliklerinde genel olarak üç durum karşımıza çıkar: immün yetmezlik sendromları, alerjiler ve otoimmün hastalıklar.

Tümünü Oku
AŞI TEDAVİSİ

AŞI TEDAVİSİ

Aşı (immünoterapi) tedavisi alerjik kişilerde alerji ve/veya immünoloji doktorları tarafından uygun bulunan hastalara uygulanır. Tedavi hastalığın temelinin çözülmesine yönelik bir yöntemdir.

Tümünü Oku
ALERJİK RİNİTTE TEDAVİ

ALERJİK RİNİTTE TEDAVİ

Alerjik rinit tanısı alan bir hastada birkaç tedavi yöntemi tek tek ya da birlikte uygulanabilir. Ancak; en önemli nokta sorumlu alerjenden kaçınmaktır.

Tümünü Oku
ALERJEN NEDİR?

ALERJEN NEDİR?

Alerjik reaksiyonlara neden olan maddelere "alerjen" denir. Bu maddeler solunum yolu ile alınabildiği gibi, ciltten temas ya da yiyecek şeklinde ağızdan da alınabilir.

Tümünü Oku
ARI ALERJİSİ

ARI ALERJİSİ

Arı alerjisi özellikle arı tarafından birkaç kez sokulan ve genetik olarak yatkın kişilerde ortaya çıkar. Ülkemizde özellikle arı yetiştiriciliğinin çok olduğu bölgelerde rastlanmakla birlikte diğer insanlarda da görülebilir. Özellikle piknik yapılan yerlerde arı sokması sık rastlanılan durumlardan biridir.

Tümünü Oku
ANAFİLAKSİ

ANAFİLAKSİ

Anafilaksi, ölümcül olabilen, ciddi, tüm vücudu etkileyen bir alerjik reaksiyondur ve hemen tanı konarak tedavisinin yapılması gerekir. Bu özellikleri ile "tıbbi aciller" grubunda yer alır. Eğer klinik olarak tanınması gecikirse ve gerekli dikkat gösterilmezse Kalp-damar ve/veya solunum sistemi yetmezliğinden ölüm gerçekleşebilir.

Tümünü Oku
LATEKS ALERJİSİ

LATEKS ALERJİSİ

Lateks alerjisi bazı kişilerde diğerlerine oranla daha sık görülür. Bu durumun ortaya çıkmasında en önemli etmenler, kişinin atopik yapıda olması ve lateks ürünlerle sık karşılaşmadır.

Tümünü Oku
ATOPİK DERMATİT

ATOPİK DERMATİT

Atopik dermatit, egzema diye de adlandırılan alerjik deri hastalığıdır. Genel olarak çocukların %1-3' ünde görülen bu rahatsızlık, annesinde alerjik hastalık olan yeni doğanlarda %27 oranında görülür.

Tümünü Oku
ALERJİK KONTAK DERMATİT

ALERJİK KONTAK DERMATİT

Kontak dermatit, derinin bazı maddelerle teması sonucu oluşan bir reaksiyondur. Bu reaksiyonların % 80' i tahrişe bağlı reaksiyonlar (örneğin: bulaşık yıkama sonucu oluşan el gibi), % 20' si de alerjik reaksiyonlardır.

Tümünü Oku
ALERJİK RİNİT

ALERJİK RİNİT

Alerjik rinit (saman nezlesi), toplumda sık görülen Alerjik hastalıkların en önemlilerinden biridir. Özellikle Alerjik olan anne ve/veya babaların çocuklarında görülme sıklığı daha fazla olan bu hastalık; endüstriyel gelişmiş ülkelerde, çevre kirliliği gibi faktörlerin artması ile giderek artmaktadır.

Tümünü Oku