Category: Bağışıklık Yetmezliği

BAĞIŞIKLIK YETMEZLİĞİ

BAĞIŞIKLIK YETMEZLİĞİ

Bağışıklık yetersizliği hastalıkları ortak özellikleri infeksiyona duyarlığın artması olan çeşitli hastalıklardan oluşan bir gruptur.

Book Now
DAMARDAN ANTİKOR KULLANIMI

DAMARDAN ANTİKOR KULLANIMI

Damardan uygulanan antikor tedavisi (İntravenöz imünoglobilin=İVİG) dünyada en yaygın kullanılan insan kan (plazma) ürünüdür.

Book Now
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bağışıklık sisteminin destekçisi olarak nitelendirilen Beta-Glukan molekülü mevsimsel değişiklikle birlikte artan salgın hastalıklar döneminde yine popüler oldu.

Book Now